Gündüz Gece
Gold

Masal Terapisi Eğitimi

Altınbaş & Uluslararası Akrediteli Sertifikalı
37 video

Açıl susam açıl…

İnsanlaşma serüvenimizin en eski sosyal çalışma alanı olan masallar ve mitolojik hikayelerle başlayacağımız eğitimimiz, tüm insanlık hikayesinin izlerini bulabileceğiniz bir veri madeni olarak sizleri bekliyor. Gerek masal terapisi gerekse hikâye anlatıcılığını birlikte ele alma nedenimiz ise; bir masal terapisi uygulayıcısının anlatabilir olması ve bir hikâye anlatıcısının da insan psikolojisi hakkında bilgi sahibi olması içindir. Bu eğitimin gerek size, gerekse çevrenize yararı olacağı gibi hayatınızın hikayesini yazmanıza da katkıda bulunacağını söylememiz gerekir… Gelin birlikte yeni bir hikayeyi daha keşfedelim… Açıl susam açıl…


Masal Terapisi Eğitimi

Masal terapi eğitimi, yalnızca çocuklara yönelik değilaynı zamanda yetişkinlerin de duygu durumların düzenlenmesine yönelikkullanılan bir terapi yöntemi olarak bilinmektedir. Uygulama süreçlerindeteknik bilgiler kullanıldığı için sağlıklı sonuçlar alınmasını sağlayan biryöntem olarak ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. Masalterapisi, öncelikle masalların rahatlatıcı etkisinden hareketle, anksiyete yada depresyon gibi duygu durum bozukluklarının tedavi edilme sürecindedestekleyici olarak kullanılmakla birlikte aynı zamanda doğrudan bir terapitekniği olarak da uygulanabilmektedir.

Masal Terapisi Eğitimi Nedir ?

Masal Terapisi ve Hikâye anlatıcılığı, binlerce yıllık bir tecrübeninyoğurduğu en eski eğitsel modelleme sistemlerinden biridir. Masal Terapisi nedir? sorusunu cevaplayalım. Masal aracılığı ile çocuk veyetişkinlerin; kendilerini, duygularını ve ihtiyaçlarını ifade etmelerineyoğunlaşan metoda “Masal Terapisi”denir. Masal Terapi eğitimi; bireyler ve çocuklar için terapötik bir yöntemdir. Vebu yöntem, bilişsel ve deneysel yöntemlerle zenginleştirilmiştir. Masal terapisi, bireylerin bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu vedüşüncelerini ortaya koymalarını amaçlar.

Masal Terapi Eğitiminin Amacı Nedir?

Masal terapieğitiminin amacı, sosyal yaşam içerisinde belirli nedenlerle iletişimproblemleri yaşayan, problem çözme konusunda desteğe ihtiyaç duyan kişilerinsosyal hayata aktif ve sağlıklı katılımlarını sağlamaktır. Masal terapisi uygulamaları içerisinde, özellikleterapötik masallar üzerinden çalışmalar yapılarak olay örgüsündeki problemçözme becerilerinin gerçek hayat içerisine de entegre edilmesi sağlanmaktadır. Masalterapisi aynı zamanda travma sonrası stres bozukluğu tanılarında dakullanılabilmektedir. Travma sonrasında bastırma duygusunun düzenlenmesi vedaha sağlıklı bir biçimde işlenmesi için masallardan destek alınmaktadır.

Masal Terapisi Eğitim İçeriğindeNeler Vardır?

Masalterapisi eğitim içeriklerinde kuramsal ve pratik eğitimler bulunmaktadır. Bueğitimlerin başlangıcında masalın tarihsel kökeni ve hangi alanlardakullanıldığı incelenerek, günümüzdeki kullanımları incelenmektedir. Eğitimsüreçlerinin ikinci aşaması ise pratik seans uygulamalarının yapıldığı aşamaolarak bilinmektedir. Masalların incelenmesi, hangi tedavi alanlarında hangimasalların kullanılacağı uygulamalı olarak gösterilmektedir. Masal terapisi eğitimi içerisinde aynı zamanda masallardakitoplumsal roller, alt mesajlar da işlenerek danışanın bilinçaltı düzeyindeoluşan travmaların sağlıklı bir biçimde çıkarılmasını sağlanmaktadır.

Masal Terapisi Eğitimini KimlerAlabilir?

Masalterapisi eğitimini almak isteyen kursiyerlerimizin; psikoloji, psikolojikdanışmanlık, aile danışmanlığı, psikiyatri gibi ruh bilimlerini inceleyenlisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra okulöncesi öğretmenleri ya da sınıf öğretmenleri gibi eğitimcilerin de bu alandauzman olmaları mümkün olmaktadır. Masalterapisi eğitim programımızdan eğitim sertifikası alabilmek için tüm eğitimaşamalarının başarılı bir şekilde tamamlanması ve ileri düzey masalterapistliği eğitimine katılmaya hak kazanılması gerekmektedir. Sertifikaalınmasının sonrasında Masal terapi uzmanıolarak yetkinlik kazanan kursiyerlerimizin kendi ofislerinde danışan görmeolanakları bulunmaktadır.

Masal Terapisinin Faydaları Nedir?

Konuşma bozukluklarına, depresyona, anksiyeteye, öğrenme güçlüğüne, dikkateksikliğine,hiperaktiviteye, ailede yaşanan çatışmaya, boşanma ya da ayrılıkdurumlarına,
Duygusal, fiziksel yâ da cinsel tacize uğramış çocuklara,
Evlat edinilmiş çocuklara,
Sevilen birinin ölümü ya da hastalığı ile uğraşan bireylere, çocuklara,
Aile içi şiddet gören çocuklara, görmüş yetişkinlere
Kronik hastalık ile uğraşan çocuklara,
Dikkat eksikliği tanısı almış çocuklara,
Öfke kontrol bozukluğu olan çocuklara,
Ayrılık yaşayan çocuklara

Masal Terapisi Nasıl Uygulanır?

Çocuklar, doğrudan söyleyemedikleri ya da anlamlandıramadıkları bir olguyu,benzeterek, eşleştirerek ya da değiştirerek öykü ve masalların içinde kullanabilirler.Bunlar bir çeşit “yansıtma” davranışı olarak değerlendirilir ve yorumlanmasıoldukça zahmetli bir süreçtir. Bunu yalnızca iyi eğitim almış bir masal terapisti yapabilir. Yani, birmasal terapisti, Çocuğun iç dünyasına yakınlaşarak Sıralı bir şekilde verdiği kodları çözerek, Jung ve Arketipler ışığında masalların temel ögelerini kodlamaya hâkim olarak ve bu verileri çocuğun lehine kullanarak sorunun tespiti ve çözümünde etkin bir rol oynayabilir.

Masal Terapisi Eğitimini Neden Gold Akademi’den almalıyım?

Masal Terapisi online eğitimi 100 saatlik bir programdır. Program sonundabaşarılı olan kişilere Uluslararası Akreditasyona sahip Educert onaylı MasalTerapi sertifikası verilecektir. Bu süre zarfında videolar ile zenginleştirilmiş bir çevrim içi eğitiminyanı sıra okuma dokümanlarınız da ek olarak paylaşılacaktır. Eğitim içerisindecanlı yayınların da olacağı gibi yüz yüze workshop eğitimler ile de eğitmenimiztüm sorularınızı yanıtlayacaktır. Üstelik, Altınbaş Üniversitesi ve Uluslararası Akreditasyona sahip Educertonaylı sertifika ile tüm Türkiye ve uluslararası mecrada tanınma şansına sahipolacaksınız.


Eğitim İçeriği

Hikâye ve Masal Anlatıcılığından yola çıkarak Masal Terapisi süreçlerine kadar geniş bir yelpazedeki eğitimimizin amacı verimliliktir. Bu nedenle aşağıdaki konular ele alınacaktır.

Masal Nedir? Tarih ve Kökeni, Masalların Bireysel Yarar ve Zararları, Masalların Toplumsal Yarar ve Zararları, Masal Terapisi Nedir? Metaforlar, Sembolizm, Masal ve Kişiler Üzerindeki Bağ Nasıldır? Masal Terapisi Kimlere Uygulanır? Masal Terapisi Teknikleri Nelerdir? Masal Terapisinden Çocuk Nasıl Faydalanır? Masal Terapisinin İşlevleri Nelerdir? Masal Terapisti Kimdir? Masal Analizleri, Masal Tasarlama, Probleme Yönelik Masallar, Masal Terapisi Süresi ve Süreci Nasıl Olmaktadır? Masal Uygulamaları.

Kimler Masal Terapisi Eğitimini Alabilir?

Doktorlar,
Sağlıkçılar,
Psikologlar,
Psikolojik Danışmanlar,
Aile Danışmanları,
Pedagoglar,
Çocuk Gelişim Uzmanları,
Özel Eğitim Uzmanları,
Sosyal Hizmet Uzmanları,
Dil ve Konuşma Uzmanları,
Rehber Öğretmenler,
Sınıf Öğretmenleri,
Okul Öncesi Mezunları,
Kreşte çalışan personel ve bu bölümlerde lisans eğitimi gören 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile konuya ilgi duyan ebeveynler katılabilir.


Kimler Hikaye Anlatıcılığı Eğitimini Alabilir?

Girişimciler,
Yöneticiler,
Sanat, Reklam, Tasarım Gibi Yaratıcılık Gerektiren Sektör Çalışanları,
Satış ve Pazarlama Sektörü,
Her branştan öğretmenler, öğretmen adayları,
Her bölümden üniversite öğrencileri,
Anne-babalar,
Youtuberlar, vloggerlar, bloggerlar,
Kendini hikayeler ile ifade etmek isteyenler,
Profesyonel konuşmacılar,
Sunum yeteneklerini geliştirmek isteyenler,
Etkili anlatımlar sunmak isteyenler,
Hikayeleştirme ile ilgilenenler ilgi duyan herkes katılabilir.