Gündüz Gece
Gold

Sanat Terapisi Eğitimi

Eğitmen:İbrahim Ulutaş
Altınbaş & Uluslararası Akrediteli Sertifikalı
21 video

Yüzünü görmek isteyen aynaya özünü görmek isteyen sanata bakar.
Sanat ruhun dışarıya açılan kapısıdır.

Sanat, insan ile nesnel gerçeklik arasındaki estetik ilişkidir. Sanat, insan bilincinin yapısının, sırlarının ve gelişiminin doğrudan yansıdığı, insanın çevresini ve kendisini anlamasına hizmet eden, zengin bir hayal gücünden beslenen, yaratıcılığa dayalı bir iletişim aracıdır. Sanat bir boşalma aynı zamanda bir dizginlemedir. Olağanın içinde olağandışıyı bulmaktır. Var olan kaynakları kullanarak, bazen eskiyi yıkarak yeni bir şey bir şey yaratmaktır. Reel hayatta bütünleşemeyen insan irreel düzlemde bütünleşmeye çalışır sanat aracılığıyla. Sanat unsurlarının iyileştirici gücü, sözlerin olmadığı, olamadığı, yüzleşmeye hazır olunmayan acı ve hüzünlü yaşantıları anlamaya olanak sağlamasından gelir. İçe atılmış yaşantılar bir yolla dışa vurulamazsa ruh sağlığı risk altındadır. Sanat, bu riske karşı koruyucu işlev görür. Bilinç dışına itilmiş ve deforme olmuş yaşantı ve duygu içeriği sanatın renk, ses, biçim, hareket, ezgi, ritm, dil araçları ile dışa vurulur. Giderilememiş ihtiyaçların simgesel yoldan gerçekleşmesini sağlamakla geçmişte yaşanan travmaların etkileri değişir. Sanat terapisi; semboller, metaforlar, görsel imgeler ve sanat oluşturma sürecini kullanarak kişinin ruhsal ve fiziksel sağlığını korumayı ve iyileştirmeyi amaçlar. Kişinin kendini tanıması ve ifade etmesini öğrenmesi, kendini bilmesi, dışa vurması ve anlamlandırmasını sağlar. Sanat terapisi sözün bittiği, yetersiz kaldığı yerde başlar. Kişi kendisini anlatmak istediği kadarıyla ortaya koyar. Yani kendisi ve problemi hakkında doğrudan konuşmak durumunda kalmaz. Bunu sanat yoluyla sembollerin sınırsızlığı ile daha estetik daha yumuşak, gerçeğin yakıcılığına tahammül edilebilir ve kabul edilebilir bir şekilde ortaya dökebilir. Sanat terapi ile , derinlerde kalmış, zor açığa çıkan, bazen de farkında olunmayan konular, duygular hem daha kolay hem daha çabuk ifade bulur. Öyleyse buyurun.


Sanat Terapisi Eğitimi

Sanat Terapisi eğitimi uygulamaları, sanatın rahatlatıcı ve iyileştirici etkisi ile birlikte uzmanlar tarafından sağaltım yapılmasına yönelik içerikler sunmaktadır. Sanat terapisi tekniği içerisinde resim sanatından heykel sanatına kadar çok farklı uygulama biçimleri bulunmaktadır.
Sanat terapisi uygulamalarını yapacak olan uzmanların da hem bu alanlarda yetkin olmaları sağlanmakta hem de terapi tekniği aracılığıyla danışanların psikolojik anlamda bir rahatlama yaşamalarına destek olmaktadır.

Sanat Terapisi Nedir ?

.Sanat terapisi, belirli özellikleri ve sınırları olan bir disiplin olarak tanımlayabiliriz. Sanat terapisi, sanat enstrümanlarını, insanların akıl sağlıklarıyla birlikte, duygusal ve sosyal sağlıklarını da geri kazanmaları ya da geliştirmeleri için kullanan bir çeşit destek mekanizması (yada terapi) olarak tanımlanır.
Bu destek mekanizması sanata bir iletişim aracı olarak yaklaşır. Bu şekilde, insanların duygularını dışa vurmalarına ve iletişim kurmalarına yardımcı olur. Bunun sayesinde, davranışlarında değiştirmeye ihtiyaç duydukları şeyleri başarmaları ve yansıtmaları kolaylaşır.
Sanatsal yaratım devinimini bu özel süreci başlatan adım olarak kullanarak tedavisel alan oluşturulur ve ardından gerçekliğe farklı açıdan bakılıp yeniden değerlendirilir.
Sanat terapisi gerçekliği sembolizm aracılığıyla konuşmaktır. Kişilerin yaratıcılık kanalıyla temsil ettikleri şeyler, öfke, terk edilme, kayıp ve diğer duyguların yansıması olabilir. Bunu istemsiz olarak dolaylı yoldan da yapabilirler.
Sanat kişisel ifade ve yaratıcılığın dışa vurumudur. Sanat öğeleri simgeler yolu ile içte olanın dışa vurumunu sağlar. Bilinç dışına itilmiş ve deforme olmuş yaşantı ve duygu içeriği sanatın renk, ses, biçim, hareket, ezgi, ritim, dil araçları ile dışa vurulur. Dışa vurulan bu içerik, ruhsal aygıtın iyileşmesi ve tekrar organizasyonu için terapiste imkan verirken, zengin ip uçları da sağlar.

Sanat Terapisi Ne İşe Yarar?

Problem çözme, odaklanma ve dikkat becerilerini artırır.
Boş zamanları değerlendirme ve hoş zaman geçirmelerine olanak sağlar.
Tüm yaşam süreçlerini etkileyebilecek bir farkındalığa sahip olurlar.
Yaşamlarındaki stresörleri tanıması ve onlarla baş etme becerilerini keşfedeler.
Yaratıcı eylem sürecinde korku ve kaygılarını ifade edebilirler, böylelikle katarsis/ duygusal boşalım gerçekleşir.
Korku ve kaygıların ifade edilmede zorlanırken, sanat onlara daha az kaygı uyandıran ifade yolu sunar.
Sanat ürünü terapi süreci boyunca farklı zamanlardaki psişik gerileme ya da ilerlemeye eşlik eder.
İçe atılmış olan derin ve acı veren duygularının, tasarladıkları bir sanat ürünüyle sembol olarak dışavurumunu sağlar.
Sanat ürünleri organik problemlerin tanılanmasında ve motor becerilerin açığa çıkartılmasında kullanılabilir.
Grup üyeleri benlik saygısını yükselten, bellek ve düşünceye yardımcı olan yeni beceriler öğrenirler.
Sanat terapisi bilinçdışı duyguların bilince getirilmesini sağlar (rüya sembolü gibi).
Yaratım süreci kişilerin kaygı ve problemleri üzerinde kontrol kazanmalarında etkilidir. Örneğin en büyük korkularını sanat ürününe dönüştürerek onlar üzerinde kontrol sağlar ve kendilerini daha iyi hissederler.
Sanatsal meşguliyetler, yaşlılara öğrenmek, gelişmek ve çabalamak için bir neden yani amaç sağlar. Araştırmalar göstermektedir ki yaratıcı çalışmalarla meşgul olmak, yaşlı üyelerin daha hızlı iyileşmelerine ve hastalıkları ile baş etmelerine yardımcı olur. Bu iyileşme onların sonraki hayatı boyunca etkisini sürdürmektedir.
Sanatla terapi ve yaratıcı başa çıkma teknikleri; kişilerin deneyimlerini paylaşarak, beceri ve motivasyonlarını daha ileriye taşımalarına olanak sağlar.
Davranış, tutum ve eylemleri üzerine daha fazla sorumluluk alırlar.
Yaratıcı bir tarzda çalışmanın içinde bulundukları her zaman duygularını serbest bırakabilir ve onlar hakkında bilgi sağlayabilirler. Bu sayede duygu dünyalarını kontrol edebilirler.

Sanat Terapisi Nasıl Uygulanır?

Sanat terapisi uygulamalarının yapılması, kişilerin kendi yaratıcılıklarını kullanarak günlük yaşam içerisindeki stres ve kaygı durumlarının en az seviyeye indirilebilmesine yönelik teknikleri içermektedir.
Uygulamalar içerisinde aynı zamanda bir öze dönüş de amaçlanmakta olup kişilerin bilinçaltında bastırdıkları duyguların belirli sanat teknikleri ile dışa vurulması sağlanmakta ve bu dışavurum sürecinden hareketle iyileştirici adımlarda atılmaktadır.
Sanat terapisi yetişkinlerde uygulanan bir yöntem olmakla birlikte çocuklar için de etkin sonuçlar veren bir uygulama biçimi olarak bilinmektedir. Bu uygulamaların her yaş grubunun gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak yapılması, çocukların belirli sanat dallarında da yetkinlik kazanmalarını sağlamaktadır.

Kimler Sanat Terapisi Eğitimi Alabilir?

Sanat terapisi eğitimi almak isteyenlerin hem sanat alanı ile ilgileniyor olmaları hem de terapi sürecini yürütebilecek yetkinlikte olmaları gerekmektedir. Bu nedenle alan ilk olarak psikoloji, PDR bölüm mezunlarına açık olmakla birlikte disiplinler arası çalışmalara da uygun olarak tasarlanmaktadır. Sanat Terapi eğitimi içerisinde ilk modülde kavram eğitimlerinin verilmesi nedeniyle farklı alanlardan gelen kursiyerlerin de kolay bir biçimde eğitim sürecine adapte olmaları ve kurs sonucunda başarı göstermeleri halinde yetkinlik kazanmaları mümkün olmaktadır.

Sanat Terapisi Alanında Nasıl Uzman Olunur?

Sanat terapisi eğitimi içerisinde farklı modüller ile eğitimler verilmektedir. Temel kavramların öğretildiği ilk aşamanın başarılı bir biçimde sonlanmaması durumunda ileri seviyeye geçiş yapılması mümkün olmamaktadır. Sanat terapisi modüllerinin her birinin başarılı bir şekilde tamamlanması sonucunda kursumuz tarafından hazırlanan onaylı sertifika belgesi verilmektedir. Bu belge ile sanat terapi alanında yetkin sayılan kişilerin danışan görmeleri mümkün olmaktadır. Sanat terapi alanında yalnızca ilk modül eğitimlerinin alınması uzman olmak için yeterli görülmemektedir. Tüm modüllere katılım gösterilmesi ve uygulayıcı sertifikasının alınması gerekmektedir.

Sanat Terapisi Eğitimini Neden Gold Akademi’den Almalıyım?

Kurumumuzda Sanat Terapisi konusunda uzmanlaşmış kişilerce Sanat Terapisi Online Eğitimi verilmektedir. Bu konuda ilgili olan kişilere, Sem Akademi ayrıcalığı ve yetkinliği ile teori ve pratik içerikli bir eğitim verilmekte, temel dinamiklerin anlaşılması sağlanmakta ve yöntem konusunda ön açıcı bilgiler verilmektedir. Siz de bu eğitim sürecini tamamlayıp başarılı olduğunuz takdirde alacağınız Sanat Terapisi Sertifikası aracılığıyla insanların kendini keşfetmesine ve sorunlarının çözümünü bilimsel bir temele dayanan öznel tekniklerle bulmasına yardımcı olabilirsiniz. Üstelik, Altınbaş Üniversitesi ve Uluslararası Akreditasyona sahip Educert onaylı sertifika ile tüm Türkiye ve uluslararası mecrada tanınma şansına sahip olacaksınız. Sanat Terapisi Online EğitimSistemi Web sitemizden giriş yaparak, sanat terapisi eğitimlerine hemen başvuru yapabilirsiniz. Daha kapsamlı bilgi almak ve kayıt yapmak için; whatsapp hattımızdan erişim sağlayabilirsiniz. Eğitim programlarının tamamı dijital sistem üzerinden sunuluyor. Canlı yayın katılımı sağlayabilir, kayıttan izle seçeneği ile tüm programları tamamlayarak, sanat terapisti olabilirsiniz.


Eğitim İçeriği

1 Genel Giriş:
Antik Yunan da sanat ve delilik arsındaki ilişkiye bakış
2 Sanat Nedir?
Tanım
3 Sanat Tarihine Kısa Bakış:
İnsanlığın var olduğu zamandan günümüze sanat
4 Yaratıcılık Süreci:
5 Sanat ve Mental Hastalıklar:
6 Sanat Terapileri:
Tanım
Tarihçe
7 Sanat Terapisti:
Tanım
8 Sanat Terapisinin Amacı:
9 Yöntem:
10 Kullanıldığı Yerler:
11 Sanat Terapisi Çeşitleri:
A Müzik Terapisi:
A.a. Tarihçe
A.b. Tanım
B Dans-Haraket Terapisi:
B.a. Tarihçe
B.b. Tanım
C Drama Terapi:
C.a. Tarihçe
C.b. Tanım
D Diğer Sanat Terapileri:
D.a. Resim Terapi
D.b. Yazı Terapi
D.c. Şiir Terapi
D.d. Fotoğraf Terapi
12 Yaratıcı Tedaviler ve Rehabilitasyon İlişkisi:
13 Örnek Seanslar:


Kimler Katılabilir?

Psikoloji
Sosyoloji
Psikiyatr
Doktor
Hemşire
Psikolojik Danışman
Felsefe
Çocuk Gelişimi
Okul Öncesi
Sosyal Hizmetler
Resim
Müzik
Dans
Oyunculuk
Heykel
Drama
Ayrıca tüm öğretmenlik bölümleri ve öğrencileri katılım sağlayabilir. Eğitimimize sağlık bölümlerinden mezun olmuş herkes katılabilir.