Gündüz Gece
Gold

Oyun Terapisi Eğitimi

Altınbaş & Uluslararası Akrediteli Sertifikalı
25 video

"Oyuncaklar çocuğun kelimeleri, oyun ise ne anlatmak istediğidir".

Çocukların kelime repertuarları yetişkinler kadar zengin değildir. Bu nedenle kendilerini oyun ve oyuncakları üzerinden anlatırlar. Oyun terapisinde terapist araç olarak çocuğun kendini en kolay şekilde dışa vurum tarzı olan oyunu ve oyuncakları kullanır. Oyun terapisinde, çocuk ile terapötik ilişki kurmak, oyun yardımıyla çocuğun iç dünyasını anlamak, oyun üzerinden kendisini ifade etmesine yardım etmek ve çocuğun olayları anlaması, sorun yaşadığı durum ile baş etme becerilerini geliştirmesi ve olumlu benlik algısının gelişimine yardımcı olmak hedeflenir. Oyun terapisinin güvenli ortamında çocuk olumlu ve olumsuz durumları bir arada yaşayarak öğrenir. Aynı zamanda duygu ve bilişleri de yaşantısal olarak da gelişmiş olur. Gerçek hayatta kontrol edilemeyen durumların oyun terapisinde sembolik yansımalarla birlikte kontrollü olarak yaşanıyor olması oyun terapisinin bir diğer önemli fonksiyonudur. Sizler de çocukların sözcüklerle anlatamadığı duygu ve düşünceleri anlamak , onların dünyasını anlamlandırmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Gelin birlikte oyun terapisinin inceliklerini öğrenelim..

Oyun Terapi Nedir ?

Oyun ve oyuncaklar çocuk için gelişimsel süreci içerisinde çok önemli bir rol oynar. Çocuğun ruhsal yapısını ve gelişimsel özelliklerini yakından anlamak, varsa psikopatolojierini saptamak ve iyileştirmek için en etkili yöntemlerden biri oyun terapisidir. Çocuğun dışardaki gerçekliği, iç dünyasında nasıl algıladığı önemlidir. Çocuklar ilk Psikososyal gelişim dönemleri içerisindeyken, duygularını sözcükleri değil, oyun aracılığıyla sözel olmayan ifadeler de kullanarak kendilerini oyun ile ifade ederler. “Oyunsuz oynamayan bir çocuk” düşünülemez. Çocukların konuştuğu dil oyun, kelimeleri ise seçtikleri oyuncaklardır. Çocukların kelimeleri yani oyuncakları vasıtasıyla iç dünyalarındaki çatışmaları, kaygıları ve sıkıntıları anlamamız mümkündür. Çocukların çeşitli uyum ve beceri sorunları başta olmak üzere, klinik tablolara denk gelen olguların iyileşmesinde de rol oynar. Oyun Terapisi, çocukların doğuştan getirdiği potansiyellere inanır ve bunların ortaya çıkmasını sağlar. Çocukların dayanıklılıklarına, iyileşmelerine, büyümelerine ve gelişmelerine vurgu yapar. Oyun terapisi yöntemi, 2 ile 12 yaşarasındaki çocukların çocukluk çağı depresyonu, alta kaçırma (enkoprezis), altıslatma (enürezis), kaygı bozuklukları, travma, boşanma, ihmal, cinsel-duygusal-fiziksel istismar, beslenme bozuklukları ve uyku bozuklukları gibi bir çok durumlar için, duygusal ve davranışsal problemleri anlamayı ve başa çıkmayı sağlayarak ortaya çıkmış problemlere alternatif çözümler sunar.

Oyun Terapisi çocukta ne sağlar?

Oyun terapisi çocukla terapist arasında kurulan aynı zamanda çocuğun oynayarak kendi iç dünyasını keşfettiği, bir ilişki süreci olarak yorumlanabilir. Oyun terapisti ise çocuğun ortaya koyduğu oyun dünyasına onunla birlikte girerek, çocuğun oyun dilini konuşur. Terapi sürecinin sonunda çocukların yaşadıkları duygusal sıkıntıları gidermeleri ve sağlıklı gelişimlerine ulaşmaları hedeflenir. İnsan gelişimin en temel ve en etkili kısımlarından biri çocukluk dönemidir. Çocuklar dünyayı biz yetişkinlerden farklı kodlarla anlar, yorumlar ve keşfeder. Çocuklar için en önemli ifade yollarından biri oyunlar ve oyuncaklara aktardıkları anlamlardır. Bu anlamlar her çocuk için özgün ve farklıdır. Oyun Terapisi çocukları anlamak, onların yaşadıkları sorunları keşfetmek ve bunları çözebilmek için gözle görülür ilerlemeler sağlayan etkili bir terapi yöntemidir. Çocukların da içinde bulundukları koşullardan en az yetişkinler kadar etkilendikleri göz önüne alındığında, aileler tarafından sıkça tercih edilen bir terapi yöntemi olmuştur. Çocukların taşınmalar, aile içindeki anlaşmazlıklar, maddi sorunlar, evlat edinme süreçleri, okul ve arkadaş ortamındaki uyum sorunları, uyku sorunu, sevdiği bir büyüğünü kaybetmek, şiddet görmek ya da bedeniyle ilgili duyduğu kaygılardan kaynaklı ve bunlara benzer birçok sorun, oyun terapileri aracılığıyla çözülebilmektedir. Eğitimlerimizin içeriğinde, canlı yayınlarında ve yüz yüze eğitimlerinde tıbbi çalışma, tedavi gibi yöntemler kullanılmamakta ve öğretilmemektedir.

Oyun Terapisi Eğitimini Neden GOLD Akademi’den Almalıyım?

Günümüzde sıkça tercih edilen terapi yöntemlerinden biri olan Oyun Terapisini uzman ve deneyimli kadrosu ile Oyun Terapisi sertifikasıyla güvenilir bir biçimde verebilirsiniz.


Eğitim İçeriği

Kimler Oyun Terapisi Eğitimini Alabilir? Bir iyileştirici hikaye... Çocuğun gözünden dünya... Giriş: Eğitimenleri tanıma, eğitimin amacı ve içeriği Oyun nedir? Oyunun tarihsel gelişimi Yaş aralıklarına göre oyunun işlevi Oyun Terapisi Nedir? Oyun Terapisinin tarihsel gelişimi Oyunun Anlamı ve iyileştirici etkileri Oyunun psikososyal ve psikogelişimsel faydaları nelerdir? Oyun Terapisi kuramları ve bu kuramların oyuna yaklaşımı (Her kuram ayrı ayrı detaylı ele alınacaktır) Oyun terapistinin özellikleri ve rolü Oyun Odasının özellikleri ve materyalleri neler olmalıdır? Oyun ve oyuncaklardaki metaforik anlamlar nelerdir? Çocuğa oyun terapisi nasıl anlatılır? Bekleme Odası nasıl olmalıdır? Oyun Terapisi kontratı ve bilgilendirmesi Aileden öykü alma formatı Çocukla çalışırken objektif ve projektif değerlendirmeler Terapist ile ailenin işbirliği Terapist ile öğretmenin işbirliği Oyun terapisinde karşılaşılabilecek problemler ve çözüm yolları nelerdir? Terapötik sınır koyma nasıl yapılır? Oyun terapisinde sınır koymada temel ilkeler nelerdir? Oyun terapi sürecini sonlandırma Oyun Terapisi Yöntemleri Deneyimsel Oyun Terapisi Çözüm Odaklı Oyun Terapisi Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi Gelişimsel Oyun Terapisi Montessorie Oyun Terapisi Filial Terapi Kumun Terapide kullanımı Kuklanın Terapide Kullanımı Theraplay Dramanın ve Sanat Terapisinin Oyun Terapisinde Kullanımı Çocuk merkezli oyun terapisi Klinik uygulamalar ve vaka analizi Her eğitim videosuna ait kitap, kaynak, film ve video önerileri o eğitim videosunun sonunda verilecektir. Canlı yayın için Film analizi ödevi verilecektir. (Ters-Yüz) Her oyun terapisi yöntemi için anlatılacak olan içerik: Yöntemin ne olduğu Tarihçesi Yöntemin aşamaları ve yapısı Yöntemin hedefleri ve çocuğa yaklaşımı Çocuk ve terapist ilişkisi Terapistin özellikleri Yöntemde Dikkat edilecek hususlar

Kimler Katılabilir?

Doktorlar,
Sağlıkçılar,
Psikologlar,
Psikolojik Danışmanlar,
Aile Danışmanları,
Pedagoglar,
Çocuk Gelişim Uzmanları,
Özel Eğitim Uzmanları,
Sosyal Hizmet Uzmanları,
Dil ve Konuşma Uzmanları,
Rehber Öğretmenler,
Sınıf Öğretmenleri,
Okul Öncesi Mezunları,
Branş Öğretmenleri,
Sosyoloji,
Felsefe,
Kreşte çalışan personel ve bu bölümlerde lisans eğitimi gören 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile konuya ilgi duyan ebeveynler katılabilir. Oyun Terapisi eğitimimiz 100 saat 2 aylık bir programdır.