Gündüz Gece
Gold

Yaratıcı Drama Eğitimi

Eğitmen:Ebru Çömlekçi
Altınbaş & Uluslararası Akrediteli Sertifikalı
27 video

Drama,

Türkçe’de yer alan bir kelimesi olmamasından ötürü, halk dilinde daha çok hüzün ve acı kelimeleriyle ilişkilendirilmektedir. Bundan dolayıdır ki, drama hala keşfedilen bir alandır.
Yaratıcı drama, bir grup çalışmasıdır. Grup içerisindeki katılımcıların, kendi yaşantısal deneyimlerinden faydalanarak, herhangi bir konuyu/şeyi (düşünce, imge, olgu, olay, kavram, vb. her şeyin) tiyatro tekniklerini kullanarak; yapılandırarak, irdeleyerek, anlamlandırarak, düşünerek, üreterek, çıkarımlarda bulunarak canlandırma sürecidir.
Drama, birçok disiplinle iç içe kullanılarak, her disipline detaylı bakış açısı kazandırır. Böylece, katılımcıların yaratıcılığını, iletişim becerilerini ve birçok kişisel bilgi becerilerini eğlenerek, eylemde bulunarak en etkin ve kalıcı şekilde geliştirir.
Yaratıcı drama, farkındalık, yaratıcılık, iletişim becerileri, eğitim, öğretim ve gelişim gibi birçok alanda kullanılabilir. Daha genel bir söylemle, yaşamın her alnında bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Eğitim verilen her alanda drama bir yöntem olarak kullanılır.
Drama eğitimi her bireyin alması gereken önemli bir eğitimdir. Bu eğitimimizde, drama hakkında birçok bilgiye ulaşacaksınız. Böylelikle eğitim vermek istediğiniz her alanda rahatlıkla kullanabilecek ya da drama lideri olarak görev alabileceksiniz.

Yaratıcı Drama Nedir ?

Dramanın Türkiye’de yaygınlaştırılmasında büyük bir çaba ve emek harcayan Prof. Dr. İnci Sandramayı: “Doğaçlama ve rol oynama gibi tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde katılımcıların bir yaşantıyı, olayı,fikri, eğitim ünitesini, soyut bir kavramı, davranışı eski bilişsel örüntülerinin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği oyunsu süreçlerde anlamlandırılması,canlandırılmasıdır. Ancak, yaratıcı eğitsel drama çalışmaları 1) tiyatro yapmak 2) oyunculuk değildir” olarak tanımlamaktadır.

Yaratıcı Drama Ne İşe Yarar?

Drama çalışmaları, bireyi mutlu eder ve eğlendirir. Birbirini tanımayan bir grubun hızlı bir şekilde kaynaşmasına olanak sunar. Etkin ve hızlı bir iletişim kurulmasını sağlar.
Drama çalışmalarında katılımcılar, günlük stres ve sorunlardan uzaklaşırlar. Sadece (çocukken olduğu gibi) oyunun dünyasına girerler. Böylelikle, bireyde rahatlama ve sağlıklı, kontrollü boşalım sağlar.Olumlu duygular keşfetmesine olanak verir.
Dramada lider ve katılımcılar, bireye ait her duyguya ve ürüne saygı duyar. Dramada önemli olan süreçtir. Bu da bireyi rahatlatır ve utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar. Daha fazla sürece katılmasını destekler.
Bireyin kendi yolculuğuna çıkmasına olanak sağlar. Yapılan çalışmalarla, kendine ait keşifler yapar. Güzel sanatlar konusunda ilgi uyandırır ve kendi yeteneğini keşfettirir.
Drama, merak uyandırır. Daha önce hiç dikkatini çekmeyen konular hakkında düşünmeyi sağlar. Böylelikle, bireyin algısı yükselir ve hayata bakışı değişmeye başlar.
Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun sayesinde, bireyin dikkat, algılama, dinleme, konuşma,bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir.Kendini, sorunlarını, düşüncelerini ifade etmeyi; yorumlamayı keşfeder.
Drama oyun oynayarak yapıldığından soyut, teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Böylece olaylar karmaşık bile olsa birey kolayca anlar ve yorumlar. Çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir.
Bireyin hayal gücünü geliştirir ve zenginleştirir. Sanat eserlerine ilgi uyandırır ve farklı bakmayı öğretir.
Bireye eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Birey, olaylara ve hayata eleştirel bir gözle bakmayı, yorumlamayı öğrenir. Eleştirel yorumlarını ortaya koyarken, kendi duygularını rahatlıkla ifade eder.
Drama çok önemli bir öğrenme yoludur. Drama aracılığıyla birey, olaylar ve durumları, bunların arasındaki bağlantıları kolayca öğrenebilir. Böylece bireyin problem çözme yeteneği gelişir ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanır.
Bireylerde estetik duygusunun ve bilincinin geliştirir.Bireyin iyi, güzel, doğru gibi kavramları daha sağlıklı algılayıp, yorumlamasını destekler.
Drama grupla yapılan bir çalışma olduğundan katılımcıların,iş birliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur. Grup içerisinde bir birey olarak çalışmayı keşfeder.
Empati kurma becerisini geliştirir. Gerek grup içinde yaptığı çalışmalarla, gerekse yapılan doğaçlamalarla karşısındaki bireyin olayları algılama ve sunma becerilerine tanık olur.
Kişilerin kendini sözel, sözel olmayan veya çeşitli sanatsal yollarla ifade edebileceğinin de farkına vardırır.
Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma)geliştirir.
Etik değerleri geliştirir.
Kendine güven duymayı, karar verebilmeyi ve kararlarını ifade edebilmeyi geliştirir.
Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar. Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar.

Yaratıcı Drama Nasıl Uygulanır?

İnsan,doğduğu andan itibaren, her şeyi yaşayarak, yaparak, deneyimleyerek öğrenmektedir. Bebeklikten çocukluk evresine kadar her davranışı ve edimi önce gözlemler, anlamlandırır ve en sonunda uygulayarak tecrübe edinir. Ancak,çocukluk evresinden itibaren, kurallar, dersler, sınavlar ve ne yazık ki ülkemizde uygulanan ezberci klasik eğitim sayesinde kendine has yetenekleri,yaratıcılıkları ve düşünceleri ötelemeye başlar. Drama işte tam da bu noktada devreye girer. Çocukluk döneminden itibaren her yaşta, yeni keşifler ve bakış açılarını, doğduğu anda yaptığı edimle öğretir. Yani, yaşayarak, yaparak,deneyimleyerek. Yani aslında bir nevi dramayla. Drama sayesinde birey önce konu hakkında düşünür, planlar,organize eder ve ortaya koyduğu düşüncesini eylemlere dönüştürerek uygular. Bu eylemleri yaparken, bedenini, duygularını, mimiklerini, devinimlerini kullanır.Yani kısaca “Kendini Eylemleştirir”. Böylece birey; kendine ait duyguların,düşüncelerin farkına varır; kontrol edebilir, isterse değiştirebilir, ifade edebilir. Yeni düşüncelerle, kendini sorgular, yeniler ve geliştirebilir.Böylelikle kendinin farkına varıp, eksikleriyle yüzleşip, yeteneklerini geliştirip, kuvvetlendirir. Bu da dramanın en etkili ve kalıcı bir eğitim yöntemi olduğunun kanıtıdır. Drama, sanat-oyun-eğitim kullanıldığı bir disiplindir.Tiyatro çalışması değildir. Bir prova süreci gerektirmez. Sahneye koymak gibi bir amacı yoktur. İstenildiği takdirde yapılan çalışmalar, sahneye aktarılabilir. Drama eğitimi almak için bir yetenek aranmaz. Drama eğitimini; her branştan ilkokul, ortaokul, lise ve rehberlik öğretmenleri,öğretmen adayları, eğitim alanında çalışanlar, insan kaynakları eğitmenleri,çocuk gelişim uzmanları, psikologlar, aile danışmanları, masal anlatıcıları,masal ve oyun terapistleri, her bölümden üniversite öğrencileri, anne-babalar ve drama eğitimine ilgi duyan herkes alabilir. Şirket çalışanlarının eğitiminde(kurumsal eğitimler), okullarda verilen her derste, müze ve sanat eğitiminde drama kullanılabilir ve daha etkin, kalıcı öğrenme sağlanır.

Yaratıcı Drama Sertifikasını Nerelerde Kullanabilirim?

Drama, her yaşa uygulanabilir. Her yaştan bireye, yeni kapılar açabilir. Drama, bir nevi oyun da denilebilir. Ancak sadece drama oyunu oynatmak drama çalışması yapmak demek değildir. Drama, bir amaç doğrultusunda, tiyatro tekniklerinden faydalanılarak yapılandırılmış oyunların, belli bir kural dahilinde oynatılmasıyla yapılır. Bunun için birçok oyuna, teknik bilgisine ve elbette yaratıcı drama lider vasfına sahip olmak gerekmektedir. Heybenizdeki drama oyunu ne kadar fazla olursa, drama planı hazırlarken o kadar yaratıcı ve üretici olabilirsiniz.

Yaratıcı Drama Eğitimini Neden GOLD Akademi’den Almalıyım?

Yaratıcı Drama online eğitimi 100 saatlik bir programdır. Program sonunda başarılı olan kişilere Uluslararası Akreditasyona sahip Educert ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi onaylı Yaratıcı Drama Sertifikası verilecektir. Bu süre zarfında videolar ile zenginleştirilmiş bir çevirim içi eğitimin yanı sıra okuma dokümanlarınız da ek olarak paylaşılacaktır. Eğitim içerisinde canlı yayınların da olacağı gibi yüz yüze workshop eğitimler ile de eğitmenlerimiz tüm sorularınızı yanıtlayacaktır. Üstelik, Altınbaş Üniversitesi ve Uluslararası Akreditasyona sahip Educert onaylı sertifika ile tüm Türkiye ve uluslararası mecrada tanınma şansına sahip olacaksınız.


Eğitim İçeriği

Drama Nedir? Ne Değildir? Drama Öğretmeni Kimdir? Nasıl Olmalıdır? Drama ve Tiyatro Arasındaki Farklar Drama Planı Nedir ve Nasıl Oluşturulur? Isınma Çalışmaları Nasıl Yapılır? Örnekleriyle AnlatımıAsıl Çalışma Nedir ve Hangi Çalışmalar Olur? Değerlendirme Aşaması Nedir, Nasıl Olmalıdır? Drama Tekniklerinin Ayrıntılı Anlatımı ve Kullanılacak Yerler, Dramanın Farklı Disiplinlerle Kullanılması, Dramanın Edebiyat ile Yolculuğu, Dramanın Resim Sanatıyla Yolculuğu, Drama ve Dans Çalışmaları, Drama ve Orff, Drama ve Kukla Çalışmaları, Drama Ritüel, Mit ve Mitoloji Çalışmaları, Müzede Drama Uygulamaları, Eğitimde Drama Çalışmaları, Kurumsal Eğitimlerde Drama Çalışma Örnekleri, Özel Eğitim Sınıflarında Drama Uygulamaları, Okul öncesinde Drama Çalışmaları, Dramanın Amaç ve Araç Olarak Kullanılması. Tüm içerik örneklerle anlatılmıştır. Ayrıca katılımcılarla,birçok drama oturum planı ve oyunları paylaşılacaktır.

Kimler Katılabilir?

Drama eğitimi almak için bir yetenek aranmaz. Drama eğitimini;
* Her branştan ilkokul, ortaokul, lise ve rehberlik öğretmenleri,
* Öğretmen adayları,
* Eğitimin her alanında çalışanlar,
* İnsan kaynakları eğitmenleri,
* Çocuk gelişim uzmanları,
* Psikologlar,
* Aile danışmanları,
* Masal anlatıcıları,
* Masal ve oyun terapistleri,
* Her bölümden üniversite öğrencileri,
* Anne-babalar
* Ve drama eğitimine ilgi duyan herkes alabilir.
Şirket çalışanlarının eğitiminde (kurumsal eğitimler), okullarda, kurslarda verilen her derste, müze ve sanat eğitiminde drama kullanılabilir ve daha etkin, kalıcı öğrenme sağlanır.