Gündüz Gece
Gold

Kullanıcı Sözleşmesi

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, goldakademi.net abonesi olarak siz kullanıcılara özel hazırlanan içerikten faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DIKKATLİCE OKUYUNUZ.
goldakademi.net’den faydalanmak amacıyla işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni onaylayarak ya da goldakademi.net’yi kullanarak, sözleşme'yi okuduğunuzu, içeriğini anladiğinizi ve hükümlerini kabul ettiğinizi kabul ve beyan etmiş oluyorsunuz.

1. TARAFLAR VE KONU
İşbu goldakademi.net Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), GOLD AKADEMİ ÖZEL EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. (bundan böyle “GOLD AKADEMİ.” olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME'de KULLANICI ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.) lisans bedeli karşılığında sunulan; bunlarla sınırlı olmamak üzere bilişim, profesyonel gelişim, finans, kişisel gelişim, hobi ve yabancı dil eğitimleri kategorilerinde online eğitim içerikleri sunan goldakademi.net Profesyonel ve Kişisel Gelişim Platformu (bundan böyle "goldakademi.net" olarak anılacaktır) için, KULLANICI’nın seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanım biçimi, kapsamı ve şartları ile sınırlı olarak KULLANICI'nın internet üzerinden goldakademi.net web sitesine erişimi ile goldakademi.net 'ye kayıt olması ve goldakademi.net’yi kullanması konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (GOLD AKADEMİ. tarafından, tamamen GOLD AKADEMİ’nin kararıyla, zaman zaman yapılacak ve goldakademi.net web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME'ye dahildir.)
SÖZLEŞME'de GOLD AKADEMİ. ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmıştır.
KULLANICI, www.goldakademi.net web sitesinde yer alan “kayıt ol” butonuna tıklayarak kayıt işlemlerini tamamladığında ve/veya goldakademi.net'yi kullanmaya başladığında işbu SÖZLEŞME'yi okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME'yi kabul etmiyorsa, goldakademi.net'ye kayıt olmamalı ve kullanmamalıdır.
Bir tüzel kişinin yetkilisi olarak veya üçüncü kişi nam ve hesabına sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME'de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi tüzel kişi ile birlikte müteselsilen almış olur.

2. LİSANS ve FİKRİ MÜLKİYET
goldakademi.net’nin ve bölümlerinin ve goldakademi.net ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi GOLD AKADEMİ, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya GOLD AKADEMİ’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir KULLANICI, GOLD AKADEMİ ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya GOLD AKADEMİ’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere goldakademi.net ve içerikleri üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.
KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece goldakademi.net’nin münferit kullanım lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya tanınan kullanma lisansı, goldakademi.net’nin bu SÖZLEŞME’ de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde goldakademi.net’’nin erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir. GOLD AKADEMİ, işbu SÖZLEŞME ile KULLANICI'ya, goldakademi.net ile birlikte verilebilecek belgelere göre istifade etmek üzere basit (inhisari olmayan) bir kullanma lisansı vermektedir.
KULLANICI, goldakademi.net’deki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, video, müzik, eser veya kompozisyonu, söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, goldakademi.net 'nin tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. goldakademi.net ‘nin kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.
KULLANICI, goldakademi.net kapsamındaki veya goldakademi.net ile ilgili GOLD AKADEMİ’in veya GOLD AKADEMİ’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.
KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, goldakademi.net’nin kullanımı sırasında goldakademi.net’nin kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, GOLD AKADEMİ’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya GOLD AKADEMİ’ye ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.
GOLD AKADEMİ’nin, GOLD AKADEMİ hizmetleri, GOLD AKADEMİ bilgileri, GOLD AKADEMİ telif haklarına tabi çalışmaları, GOLD AKADEMİ ticari markaları, GOLD AKADEMİ ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü taraf firma, kurum ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı GOLD AKADEMİ’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

3. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Ticari Olmayan Kullanım
goldakademi.net’de sunulan her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez.
goldakademi.net ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. KULLANICI, goldakademi.net’nin kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.
KULLANICI, goldakademi.net’yi herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunabilecek hiçbir girişimde bulunamaz. goldakademi.net'yi, birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanamaz.
KULLANICI, dahil olduğu goldakademi.net paketi kullanım haklarının kapsamına, “www.goldakademi.net” veya ileride değişebilecek diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. GOLD AKADEMİ, KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, GOLD AKADEMİ’in veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, goldakademi.net’yi bu şekilde ya da üçüncü kişilerin GOLD AKADEMİ hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, GOLD AKADEMİ’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. goldakademi.net’nin kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.
3.2. Uygun Kullanım
KULLANICI, goldakademi.net’yi yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. KULLANICI, goldakademi.net’yi hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. GOLD AKADEMİ. KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda GOLD AKADEMİ’nin diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

4. GOLD AKADEMİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
GOLD AKADEMİ , GOLD AKADEMİ’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle GOLD AKADEMİ tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında GOLD AKADEMİ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
GOLD AKADEMİ, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.
KULLANICI ve GOLD AKADEMİ hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.
GOLD AKADEMİ, önceden haber vermeksizin goldakademi.net ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir.
GOLD AKADEMİ önceden haber vermeksizin varsa ücretsiz olarak kullanım hakkı elde ettiğiniz goldakademi.net 'yi kullanımdan kaldırabilir ya da ücretli hale getirebilir.
GOLD AKADEMİ kullanıcının site üzerine üye olurken veya site içi işlemlerde verdiği iletişim bilgilerini kullanarak; kullanıcı ile iletişim kurabilir, reklam ve/veya bildirim yapabilir. Kullanıcı “Hesabım” bağlantısı altındaki Bülten Aboneliği linkinden bu izni kaldırabilir.

5. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI
KULLANICI, goldakademi.net'yi tüm veri veya diğer malzemeleri,(a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet haklari dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, GOLD AKADEMİ'nin bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, GOLD AKADEMİ' nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve GOLD AKADEMİ'nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

6. GEREKLİ DONANIMLAR
goldakademi.net'ye erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KULLANICI'nın sorumluluğundadır. KULLANICI bu SÖZLEŞME uyarınca, kullanma lisansı aldığı goldakademi.net'yi, goldakademi.net WEB SİTESİNDE BELİRTİLEN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP BİR DONANIM ÜZERİNDE KULLANACAĞINI VE GEREKLİ DONANIMI TEMİN EDECEĞİNİ, GOLD AKADEMİ'nin yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar sonucundan GOLD AKADEMİ’nin sorumlu olmayacağını, GOLD AKADEMİ'nin sorumluluğunun kullanma lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

7. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI
BİR EĞİTİM DESTEK ÜRÜNÜ OLAN Sözleşme konusu goldakademi.net kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere öğrenci ve öğretmenlerin asli kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerini pekiştirmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir yardımcı kaynak olup; GOLD AKADEMİ “olduğu gibi satış” esasları dahilinde goldakademi.net için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. GOLD AKADEMİ aynı zamanda goldakademi.net içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. goldakademi.net’nin KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden GOLD AKADEMİ sorumlu değildir.
GOLD AKADEMİ, goldakademi.net’de yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
KULLANICI eğitim detay sayfasında yer aldığı üzere aldığı eğitimden belge/sertifika hak etmek isterse eğitimi 90(doksan) gün içinde tamamlamakla yükümlüdür. Kullanıcı 90(doksan) gün içinde tamamlamadığı eğitimlerden belge/sertifika alma hakkını kaybeder fakat eğitime dilediği zaman devam edebilir GOLD AKADEMİ. 90(doksan) günü aşan sürelerde belge/sertifika gönderimi taahhüt etmemektedir.
KULLANICI, goldakademi.net ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. GOLD AKADEMİ’nin içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup GOLD AKADEMİ'nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
GOLD AKADEMİ, goldakademi.net’nin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. goldakademi.net’nin etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, GOLD AKADEMİ, goldakademi.net’nin kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. GOLD AKADEMİ, (a) goldakademi.net ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir video, müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) goldakademi.net’nin KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. GOLD AKADEMİ, goldakademi.net ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.
goldakademi.net 'nin versiyon güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan GOLD AKADEMİ sorumlu değildir.
goldakademi.net hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan GOLD AKADEMİ sorumlu değildir.
Hukuki yollardan elde edilmeyen veya GOLD AKADEMİ. tarafından goldakademi.net'nin kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan GOLD AKADEMİ sorumlu değildir.
Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan GOLD AKADEMİ sorumlu değildir.
goldakademi.net, KULLANICI'nın özel amaçlarına yönelik özel üretim ürün olmayıp, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve KULLANICININ TERCİHİNE sunulmuştur. goldakademi.net'un kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan GOLD AKADEMİ sorumlu değildir.
Her durumda, goldakademi.net nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, GOLD AKADEMİ'nin bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu goldakademi.net için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
GOLD AKADEMİ., tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, goldakademi.net web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’deki değişiklikleri, değişiklikler GOLD AKADEMİ’nin web sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. MÜCBIR SEBEPLER
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, GOLD AKADEMİ., işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, GOLD AKADEMİ. için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için GOLD AKADEMİ’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş,ihtilal, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, GOLD AKADEMİ’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ
KULLANICI, goldakademi.net’yi kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
KULLANICI, goldakademi.net’yi kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, GOLD AKADEMİ'nin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu goldakademi.net’yi kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın goldakademi.net’yi kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI’nın GOLD AKADEMİ ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz goldakademi.net'yi kullanma hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda;
KULLANICI, goldakademi.net paketini, kendi isteğiyle iptal ettirmesi durumunda GOLD AKADEMİ. tarafından, KULLANICI'ya herhangi bir geri ödeme yapılmaksızın KULLANICI lisansı sona erdirilecektir.
KULLANICI'nın, SÖZLEŞME'de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, GOLD AKADEMİ’nin sözleşmeyi derhal feshetme ve KULLANICI’nın goldakademi.net’ye erişim ve bu SÖZLEŞME’de tanınan lisans hakkını iptal etme hakkı olup, GOLD AKADEMİ isterse –tamamen kendi takdirinde olarak-10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME'nin feshedileceği KULLANICI'ya yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda GOLD AKADEMİ yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir.
GOLD AKADEMİ, açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın goldakademi.net kullanma lisansını tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.
KULLANICI, bu SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine, GOLD AKADEMİ’nin talep etmesi halinde, goldakademi.net’den elde ettiği her türlü içerik, bilgi, müzik, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için BURSA Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.

12. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI
goldakademi.net'ye kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan GOLD AKADEMİ şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla goldakademi.net’ye KULLANICI adına erişimden GOLD AKADEMİ sorumlu değildir. KULLANICI'ların, goldakademi.net’ye erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak GOLD AKADEMİ’nin , doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI GOLD AKADEMİ’den zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz. GOLD AKADEMİ'nin kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin GOLD AKADEMİ Gizlilik Politikası http:// www.goldakademi.net sitesinde yer alan Gizlilik ve Güvenlik sayfasındadır.
KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla GOLD AKADEMİ hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

13. İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ
goldakademi.net ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, GOLD AKADEMİ Müşteri Hizmetleri'ne 0224 234 37 36 numaralı telefona başvurabilirsiniz.

14. DİĞER HÜKÜMLER
KULLANICI bu SÖZLEŞME'yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez.
KULLANICI, GOLD AKADEMİ'nin sahip olduğu hakları tek taraflı olarak tayin edebileceğini, GOLD AKADEMİ'nin bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt sözleşme yapabileceğini kabul eder.
GOLD AKADEMİ, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.
Bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME'nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME'nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, GOLD AKADEMİ. bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR'ın işbu SÖZLEŞME'de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME'den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME'nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

KULLANICI'nın, bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, GOLD AKADEMİ tüm yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

Eğitimlerimiz